Dr. Milló-Nagy Orsolya
ügyvéd
Dr. Milló-Nagy Orsolya Email: drmillo@drmillo.hu
Mobil: 06-30-289-2993 Telefon: 06-1-261-3914
Speciális szakterületek


  • Cégügyek (cégek átalánydíjas képviselete, cégalapítása, társasági szerződés-módosítás, átalakulás, képviselet felszámolási, és végelszámolási ügyekben, cégjogi peres ügyek, taggyűlések levezetése, felügyelő bizottsági tisztség ellátása, stb.)
  • Társasházi ügyek (Alapszabály készítése-, és módosítása, szervezeti-működési szabályzat készítése, módosítása, társasházi peres ügyek képviselet, közös költség behajtása iránti ügyek képviselete, jelzálogjog bejegyzése iránti földhivatali eljárás képviselete, közgyűlés levezetése, stb.)
  • Családjogi ügyek (házassági vagyonjogi szerződések elkészítése, házassági bontóperek képviselete, gyermekelhelyezése iránti perek képviselete, gyermektartásdíjjal kapcsolatos ügyek képviselete)
  • Ingatlanügyek (adásvételi, ajándékozási, öröklési, tartási, életjáradéki, opciós, zálog-, szolgalmi, tulajdonközösségi, stb. szerződések készítése, telekmegosztás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés, építési engedélyezés, ingatlan beruházások komplex jogi dokumentáció elkészítése, földhivatali képviselet, külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének ügyintézése, termőföld adásvételek jogi ügyintézése, stb.)